همه چیز خود را در میان نهادن، خیلی به احتیاط نزدیک نبود. برخی راز گویی‌های ساعان همدلی این خطر را در بر دارد که بعدها از طرف کسی که راز با وی در میان نهاده شده است همچون سلاحی به کار رود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۱۲