چه حرفی؟ هیچ آدمی آدم دیگری نیست.
عمرباخته ها، عاشق عمر دیگران می‌شوند، همان جور که خودشان قربانی شده اند، دیگران را هم نابود می‌کنند، با حرف‌های قشنگ، وعده‌های فریبنده، سلیقه‌های یکنواخت، زبان بازی، زبان بازی و همه اش دروغ، ظاهر دروغ، خوشگلی‌های دروغ.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۰۶:۱۹
notation69
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۸
docharane
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۲۰