کاش می‌توانستیم زندگی را پیش بینی کنیم، لحظاتی وجود دارد که که به نظر می‌رسد کودکان شبیه زندانیان بی گناهند که محکوم به مرگ نشده اند، اما محکوم به زندگی شده اند و در عین حال از معنای محکومیت خود کاملا ناآگاهند. با این وجود، هر انسانی اشتیاق دارد به کهنسالی برسد… دوره ای از زندگی که می‌توان آن را این گونه بیان کرد: "امروز بد است و هر روز بدتر خواهد شد، تا آنچه بدتر است اتفاق افتد."
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
shila95sh
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۴۳