(رادیو و آینه… رادیو و آینه…) انگار همه‌ی زندگی انسان توی این دو چیز خلاصه شده باشد. رادیو و آینه یک وجه مشترک دارند: هر دو می‌توانند یکی را به دیگری وصل کنند. شاید هم این آرزو را منعکس می‌کنند که مایلیم به بُن وجودمان درست یابیم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۵ دی ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۴۱
Reyhaneh8
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۱۸