حتی اگر هیچ عزیزی برایت باقی نمانده که دفنش کنی، خوب است خوش بین باشی و محض احتیاط یک بیل همراه داشته باشی؟
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۲۹
atena1987
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۲۹