۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Shagha
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۲۳
D Sez
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۴۴
Elham
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۰۰