هنوز نمیدانستم که هستم و چه میخواهم، و تا وقتی راهی برای ادامه ی زندگی در کنار دیگر انسانها پیدا نمیکردم، همانطور نیمه انسان باقی میماندم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۱۲
Moses
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۴۷