هنوز نمیدانستم که هستم و چه میخواهم، و تا وقتی راهی برای ادامه ی زندگی در کنار دیگر انسانها پیدا نمیکردم، همانطور نیمه انسان باقی میماندم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۴۲
Moses
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۱۷