۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۳۶
Elham
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۱۶
batreaceh
‫۸ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۰