۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۶:۴۴
Ali
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۱۴