۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۱۴
Ali
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۴۴