همین خرمایی که مُشتی اش انسانی را سیر نمی‌کند آن زمان یک دانه اش در دهان چهل انسان می‌گذشت تا چهل مرد را در مرز میان زندگش و مرگ ایستاده نگاه دارد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۶:۰۵
saeid51
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۹ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۴۱