همین خرمایی که مُشتی اش انسانی را سیر نمی‌کند آن زمان یک دانه اش در دهان چهل انسان می‌گذشت تا چهل مرد را در مرز میان زندگش و مرگ ایستاده نگاه دارد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۳۵