(شمس): من در غمگین بودن عیبی نمی‌دیدم. ریا و بازی باعث شادی آدم‌ها می‌شود، بر عکس، دانستن حقایق سنگینی و غم بر دل می‌نشاند. در این دنیا آدم هایی که بیشتر بدانند، #آرام‌تر و #ساکت ترند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۳۷
sadaf_mz
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۱۴
zahralabbafan
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۲۳
Nikki
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۱۳