چهل #قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند:
قاعده16: خدا بی نقص و کامل است، او را دوست داشتن آسان است. دشوار آن است که انسانی فانی را با #خطا و #صوابش دوست داشته باشی. فراموش نکن که انسان هر چیزی را فقط تا آن حد که دوستش دارد، می‌تواند #بشناسد. پس تا دیگری را حقیقتاً در آغوش نکشی، تا آفریده را به خاطر آفریدگار دوست نداشته باشی، نه به قدر کافی ممکن است بدانی، نه به قدر کافی ممکن است دوست داشته باشی.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۳۸
sadaf_mz
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۱۴