آنچه از آن می‌ترسیم مسحورمان می‌کند. در اصل، نمی‌توان گفت آنچه را که از آن می‌ترسیم، آرزومندش نیستیم ولی #جرأت #عمل به آنچه از آن می‌ترسیم، کار همه کس نیست. شما چنین جرأتی داشتید. جرأت داشتید که #اشتباه کنید. در زندگی باید اشتباه کرد. اشتباه کردن یعنی #شناختن، باید شناخت.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۲۹
sadaf_mz
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۲:۲۳