خیال می‌کنید تا چه مدتی زیر بار زور نمی‌روید؟ فوقش یک الی دو ساعت. آن چند دقیقه‌ای که در هلفدونی می‌گذرانید البته بد می‌گذرد. آن وقت است که می‌بینید چه‌جور هم زیر بار زور می‌روید و دیگر از سرکشی خبری نیست.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
كتابخانه گوگولي
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۴۱
zahralabbafan
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۷:۰۳
Fahimeh_96
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۸