بابا همیشه می‌گفت حتی نباید آدم‌های بد را آزار داد. چون آن‌ها راه بهتری نمی‌شناسند و چون که آدم‌های بد هم گاهی خوب می‌شوند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۵۹
Reyhaneh8
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۳۵