بابا همیشه می‌گفت حتی نباید آدم‌های بد را آزار داد. چون آن‌ها راه بهتری نمی‌شناسند و چون که آدم‌های بد هم گاهی خوب می‌شوند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۵۹