۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۵۲
Elham
‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۱۷