از خاموشی باید ترسید. هیچ می‌دانیم که به یک ثانیه فراموشی تو را و مرا کجا می‌تواند ببرد؟ با من حرف بزن! من با تو حرف می‌زنم. من نگهت می‌دارم. تو مرا خوب نگه دار! …
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۵۳
Ali
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۱۲