مردان خیلی جوان در قضاوت‌های خود همیشه شتاب زده اند چون از خود و خواسته‌های خود لبریزند در دیگران جز آنچه دلشان می‌خواهد چیزی نمی‌جویند. مردان چه ساده دل باشند و چه پاردم ساییده ، هنگامی که عاشق می‌شوند، خواه از نظر معنوی و خواه از نظر جنسی، همیشه به خودشان می‌اندیشند و هرگز در اندیشه زن نیستند. از این امتناع دارند که ببینند زن بیرون از ایشان وجود دارد. عشق درست آن آزمونی است که می‌تواند این نکته را بدان‌ها بیاموزد: و این را به گروه کوچک کسانی که قادر به یاد گرفتن هستند می‌آموزد ، اما عموما به زیان خودشان و به زیان یارشان: زیرا آن هنگام که سرانجام می‌دانند، دیگر خیلی دیر است. "دوست داشتن" چیست جز "دیگری را دوست داشتن" ؟
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۲۵
Ali
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۱۷