ممکن است کسی پیدا شود که ۵۶۹۸ بار پشت سر هم شیر بیاورد و با خودش فکر کند که آدمی استثنائی است، در صورتی که واقعاً این طور نیست چون از طرفِ دیگر میلیون‌ها آدمِ دیگر هستند که ۵۶۹۸ بار شیر نیاورده‌اند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۵۴
Elham
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۴۷
Bavar
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۶