۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Faeze
‫۸ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۹
Ali
‫۸ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۰
zahralabbafan
‫۸ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۱۶
Baran.esh
‫۸ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۲۸