برای او همه ی روزها یکسان بودند ، و هنگامی که همه ی روزها یکسان باشند معنایش آن است که آدم دیگر نمی‌تواند رخ دادهای نیکی را که هر بار گردش خورشید در آسمان در زندگی اش رخ می‌دهند ، درک کند…
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۱۷
Elham
‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۹