"آیا ممکن است ترمیم عشق و ساکن کردنش در زمان؟
خب می‌توانیم سعی کنیم، اما زندگی مان را جهنم می‌کند. در بیست سال گذشته من با یک نفر زندگی نکرده ام، چون نه من همان آدمم و نه همسرم. برای همین است که رابطه مان زنده‌تر از همیشه است. انتظار ندارم همان طور رفتار کند که در اولین ملاقاتمان رفتار می‌کرد. او هم نمی‌خواهد من همان کسی باشم که پیدایش کرد. عشق از زمان فراتر است، یا به عبارتی، عشق هم زمان است و هم مکان، اما بر نقطه ای مدام در حال تکامل متمرکز است…
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۳۲
Ali
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۳۲