مشکل واژه‌ها این است که حس کاذبی به آدم می‌دهند که منظورش را رسانده و حرف دیگران را می‌فهمد. اما وقتی بر می‌گردد و با سرنوشت روبه رو می‌شود، پی می‌برد که کلمات کافی نیست.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۳۱
💟💟💟
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۵۷