۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
mansore
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۴۸
Ali
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۳۸
Faeze
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۵۶