۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
mansore
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۱۸
Ali
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۰۸
Faeze
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۶