هنوز کم نیاورده بودم اما کم آوردن از آن حس‌های مزخرفی است که قبل از اتفاق افتادن بویش می‌آید. نوعی الهام غیرقابل توضیح دارد. حس می‌کنی همین روزهاست که خم بشوی و بعد بشکنی. حسش قبل‌تر می‌آید و دمار از روزگارت در می‌آورد. در این جور مواقع سگ می‌شوی. بیخود و بی جهت پاچه ی این و آن را می‌گیری. جیغ و داد راه می‌اندازی ، بد اخمی می‌کنی. با این که می‌گویی نمی‌دانی چه مرگت است ، اما ته تهش خوب می‌دانی که بوی کم آوردنت توی هوا منتشر شده و هر آن انتظار می‌رود که برای همه رؤیت شود.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۶
violetfield
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۲۱
Elham
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۸