طاعون: دوره ی ادا و عشوه گذشته است و از هم اکنون باید جدی بود!
تصور می‌کنم که حالا دیگر شما مرا درک می‌کنید و می‌فهمید که چه می‌خواهم بگویم. ملخصا آنکه از امروز باید مردن با نظم و ترتیب را بیاموزید و به عبارت دیگر یاد بگیرید که چگونه باید بمیرید تا نظم و ترتیب مرگ را بر هم نزده باشید.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۰۹
fari frj
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۲۱
violetfield
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۶