۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۴۲
Ali
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۱
Elham
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۳۲