ساده‌ترین حق کسانی است که به آن‌ها عشق می‌ورزم؛ این که بی دلیل بیایند و بی دلیل بروند؛ بدون آن که درصدد توجیه رفتارشان برآیند…
از آنان که دوستشان دارم، خواهان هیچ چیز نیستم؛ تنها می‌خواهم خود را از من رها کنند و در مورد آنچه انجام می‌دهند و آن چه انجام نمی‌دهند، توضیحی ندهند و البته چنین چیزی را نیز از من نخواهند…
چرا که عشق، تنها با آزادی معنا پیدا می‌کند، همان‌گونه که آزادی نیز تنها با عشق معنی می‌یابد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۰۰
Ali
‫۷ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۲
hedgehog
‫۷ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۱۴