کسی که به قدر کافی شجاع و صبور باشد تا در تمام عمر به تاریکی زل بزند، اولین کسی است که در آن نور روشن خواهد کرد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۲۴
hedgehog
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۰۴
Skugga
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۱