کسی که به قدر کافی شجاع و صبور باشد تا در تمام عمر به تاریکی زل بزند، اولین کسی است که در آن نور روشن خواهد کرد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۵۴
hedgehog
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۴
Skugga
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۰۱