کدام یک خائن‌تر است؟
آن کسی که در آغوش تو، میل آغوش دیگری را درسرمی پروراند؟!
یا
آن که صادقانه از به بن بست رسیدن علاقه اش و امیالش، با تو سخن می‌راند؟!
غیر از این نیست که:
گاهی شنیدن واقعیت، چنان سخت است که ساده‌تر می‌دانیم یک احمق انگاشته شویم!
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۱۵
zahralabbafan
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۲۹