چه کارهایی که می‌بایست بکنیم و هرگز نکردیم! برای اینکه به ملاحظاتی پایبند بودیم، فرصتی مناسب را انتظار می‌کشیدیم، تنبلی می‌کردیم و برای اینکه مدام به خود می‌گفتیم: "چیزی نیست، همیشه فرصت خواهیم داشت." زیرا نمی‌دانستیم هر روزی که می‌گذرد بی جانشین و هر لحظه نایافتنی است. تصمیم‌گیری، تلاش و عشق‌ورزی را به وقتی دیگر وا نهاده بودیم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۱۵
zahralabbafan
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۲۹