#مادر انسان را در مرکز دنیا قرار می‌دهد و #محبوب، او را به اقصی نقاط این مرکز تبعید می‌کند. در واقع عملی را که یک زن انجام می‌دهد، تنها یک زن دیگر می‌تواند آن را خنثی کند.
از مادر، اندیشه و قدرت درونی خویش را می‌گیریم که می‌توان به آن افتخار کرد و از محبوب، حقیقت بیچارگی خود را می‌فهمیم که می‌توان آن را نوشت. از یکی #آرامش می‌گیرید و از دیگری ناآرامی.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۷ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۴۳
Ali
‫۷ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۵۰
zahralabbafan
‫۷ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۲۱
Gandalf
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۴۵