۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۴
holy.mary
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۱
docharane
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۱