۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۴
holy.mary
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۱
docharane
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۱