دفعه‌ی چندم است که خودکشی میکند؟این دفعه میخواهم به جای سخنرانی معروفم درباره‌ی لق بودن باسن دنیا،مثل سیامک برایش سخنرانی کنم. مثل سیامک بنشینم جلوش،مستقیم توی چشم‌هایش نگاه کنم و بهش ثابت کنم که عشق فقط بالا و پایین شدن یک هورمون در خون است،که دانشمندها همین چند روز پیش کشفش کرده‌اند و اصلاً ربطی به احساس ندارد. افسردگی هم عارضه‌ی عشق است و چه و چه…
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۶
Elham
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۱۹
zahralabbafan
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۱۵
Faeze
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۴۴