هر روز صبح، در هر ایستگاه بزرگ راه آهن، هزاران نفر داخل شهر می‌شوند تا به سر ِ کارهای خود بروند و در همین
حال، هزاران نفر دیگر از شهر خارج می‌شوند تا به سر کارشان برسند. راستی چرا این دو گروه از مردم، محل‌های کارشان را با یکدیگر عوض نمی‌کنند؟
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۴
reza3202
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۳۷
notation69
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۳