هر روز صبح، در هر ایستگاه بزرگ راه آهن، هزاران نفر داخل شهر می‌شوند تا به سر ِ کارهای خود بروند و در همین
حال، هزاران نفر دیگر از شهر خارج می‌شوند تا به سر کارشان برسند. راستی چرا این دو گروه از مردم، محل‌های کارشان را با یکدیگر عوض نمی‌کنند؟
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۴
reza3202
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۰۷
notation69
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۴۳