این که آدم در یک زمانه ی خاصی به دنیا آمده باشد و خواه ناخواه، زندانی همان زمانه باقی بماند، هم ناجور است هم ناحق. نمونه ی کامل جبر تاسف انگیز هستی.
به این ترتیب، آدم نسبت به گذشتگان به طرزی ناجوانمردانه، برتری پیدا می‌کند، در حالی که در مقایسه با آیندگان، دلقکی بیش نیست.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۴۸
damir
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۲
Mohamadzabie
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۲۹
shila95sh
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۵
zahralabbafan
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۳