این که آدم در یک زمانه ی خاصی به دنیا آمده باشد و خواه ناخواه، زندانی همان زمانه باقی بماند، هم ناجور است هم ناحق. نمونه ی کامل جبر تاسف انگیز هستی.
به این ترتیب، آدم نسبت به گذشتگان به طرزی ناجوانمردانه، برتری پیدا می‌کند، در حالی که در مقایسه با آیندگان، دلقکی بیش نیست.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۱۸
damir
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۲
Mohamadzabie
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۹
shila95sh
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۵
zahralabbafan
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۳