بیا تا برکه‌های حقیر دغدغه را دریا کنیم ای دوست!
چرا که هیچ دریایی٬ هرگز٬ از هیچ توفانی نهراسیده است
و هیچ توفانی٬ هرگز! دریایی را غرق نکرده است.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۵۴
Mohamadzabie
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۵۶
khakestari
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۰۱
damir
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۸
s@sahar
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۰۳
Mehrabad
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۵۱
💟💟💟
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۵۲