بیا تا برکه‌های حقیر دغدغه را دریا کنیم ای دوست!
چرا که هیچ دریایی٬ هرگز٬ از هیچ توفانی نهراسیده است
و هیچ توفانی٬ هرگز! دریایی را غرق نکرده است.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۲۴
Mohamadzabie
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۶
khakestari
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۱
damir
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۸
s@sahar
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۳
Mehrabad
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۱
💟💟💟
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۲۲