حتی اگر زمانی برسد که فقیر وغنی وجود نداشته باشداما همواره عاقل و احمق ءموذی وساده وجود خواهد داشتءچون همیشه چنین بوده و خواهد بود.
آدمهای قوی همیشه از روی نعش آدمهای ضعیف عبور میکنندو آدمهای زرنگ همیشه آدمهای کمهوش و کند ذهن را استثمار میکنند.
انسان فروشنده حیله گری است و حتی شرافت او هم نقص دارد. تنها انسانی به معنی واقعی خوب است که بخوابد وبیدار نشود…
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۲
damir
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۲
Roodabe
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۲
Mohamadzabie
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۱
Ali
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۰۲
Elham
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۰۲