هیچ یک از جنبش‌های بزرگی که با هدف تغییر دادن دنیا به وجود آمده است نمی‌تواند تمسخر و تحقیر را تحمل کند. تمسخر زنگاری است که به هر چه بنشیند آن را تحلیل می‌برد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۴