مشقات اخیر بسیار صدمه ام زده بود، موی سرم دسته دسته می‌ریخت، به سر دردهای عجیبی مبتلا شده بودم و از این حیث زیاد عذاب می‌کشیدم. مخصوصاً هر روز صبح به عصبانیت شدیدی دچار می‌شدم و هر چه می‌کردم رفع نمی‌شد. دستهایم را کهنه پیچ می‌کردم و چیز می‌نوشتم زیرا وقتی زیرا وقتی نفسم به پوست می‌خورد مشمئز می‌شدم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
damir
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۱
Ali
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۹
baharsa
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۲