مشقات اخیر بسیار صدمه ام زده بود، موی سرم دسته دسته می‌ریخت، به سر دردهای عجیبی مبتلا شده بودم و از این حیث زیاد عذاب می‌کشیدم. مخصوصاً هر روز صبح به عصبانیت شدیدی دچار می‌شدم و هر چه می‌کردم رفع نمی‌شد. دستهایم را کهنه پیچ می‌کردم و چیز می‌نوشتم زیرا وقتی زیرا وقتی نفسم به پوست می‌خورد مشمئز می‌شدم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
damir
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۱
Ali
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۹
baharsa
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۲