جوان سرگشته ای از پیرمرد پرسید: ((بزرگترین نیرنگ دنیا چیست؟) )
پیرمرد گفت: آن است که اختیار زندگیمان از دستمان خارج شده و از آن پس سرنوشت حاکم بر زندگی شود. .
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Faeze
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۰
damir
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۲۳
Ali
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۲۳