من بیرون از اینجا در جست و جوی ملکوت‌ام و ملکوت اینجاست، ملکوت تنها همین جهان مفلوک و بیچاره است. آه اگر می‌توانستم درک کنم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۲۶
Elham
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۳۴