من بیرون از اینجا در جست و جوی ملکوت‌ام و ملکوت اینجاست، ملکوت تنها همین جهان مفلوک و بیچاره است. آه اگر می‌توانستم درک کنم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۵۶
Elham
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۰۴