چه اهمیتی داشت که آن چوب تراش‌هی تنباکوجوی دم در فروشگاه سر راه، درباره‌ی نامتعارفی فانی من چه می‌گویند، وقتی همه‌مان طعمه‌ی گور می‌شدیم، به هر حال.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۵۶
Elham
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۰۴
damir
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۰۹