چه اهمیتی داشت که آن چوب تراش‌هی تنباکوجوی دم در فروشگاه سر راه، درباره‌ی نامتعارفی فانی من چه می‌گویند، وقتی همه‌مان طعمه‌ی گور می‌شدیم، به هر حال.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۲۶
Elham
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۳۴
damir
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۹