"من همیشه عادت دارم به همه چیز و بیشتر چیزهای منفی فکر کنم. حتی گاهی وقت‌ها که از خیابانی می‌گذرم، بعضی آدم‌ها چیزی در ذهنم زنده می‌کنند که اگر به کسی بگویم ممکن است به من بخندد. فکر می‌کنم آن آدمی که دارد از روبرو می‌آید، حالا جلوم را می‌گیرد و دو تا کشیده می‌خواباند بیخ گوشم و آن کسی که از پشت سر می‌آیدبا مشت می‌کوبد توی ملاجم. برای همین راهم را کمی کج می‌کنم."
از داستان عطر یاس
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۵۱
damir
‫۶ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۵۲
alim1380
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۴۴
Elham
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۱