من آخرِ همه ی چیزها را دیده ام. من به قعر جهنم فرو رفتم و پایان را دیدم. وقتی از چنین سفری برگردی، فرقی نمیکند تا چه مدت به زندگی ادامه دهی؛ بخشی از وجودت برای همیشه مرده است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Faeze
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۰۰
hedgehog
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۰
kafebook
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۱۵
Pouriya_da
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۱۱