من آخرِ همه ی چیزها را دیده ام. من به قعر جهنم فرو رفتم و پایان را دیدم. وقتی از چنین سفری برگردی، فرقی نمیکند تا چه مدت به زندگی ادامه دهی؛ بخشی از وجودت برای همیشه مرده است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Faeze
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۳۰
hedgehog
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۲۰
kafebook
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۵
Pouriya_da
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۴۱