۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
kafebook
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۵
Elham
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۴۳
Ali
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۷
Pouriya_da
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۴۱