آن شب، باد از حرکت ایستاد، نسیم مرد، از دریا بوی ماهی مرده در فضا پیچید و من به نظرم رسید که همه‌ی حیوانات و جانداران دریایی مرده‌اند و دریا خشک شده است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
jhamid93
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۳۲