۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
EJofreh
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۱۰
Ali
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۹
hedgehog
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۵۰