۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۴۹
hedgehog
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۱۰