عشق در لحظه پدید می‌آید و دوست داشتن در امتداد زمان. عشق معیارها را در هم می‌ریزد و دوست داشتن بر پایه معیارها بنا می‌شود. عشق ناگهان و ناخواسته شعله می‌کشد، دوست داشتن از شناختن و ساختن سرچشمه می‌گیرد. عشق قانون نمی‌شناسد، دوست داشتن اوج احترام به مجموعه ای از قوانین عاطفی است. عشق سِحر است و دوست داشتن باطل السِحر. عشق و دوست داشتن از پی هم می‌آیند ، اما هرگز در یک خانه منزل نمی‌کنند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
fari frj
‫۷ سال قبل، شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۰۹
hedgehog
‫۷ سال قبل، یک شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۴۴
Elham
‫۶ سال و ۱۲ ماه قبل، پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۳۴